Visszajelzések az Internetről

GONDOLATOK, ÉRZÉSEK A KOEN ALAPÍTVÁNY ÁLTAL SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZŐRŐL 


Olyan jó rendszeresen megállni és csendben az életről és annak fordulópontjairól gondolkodni! Kiderült, hogy nem is muszáj megállni! „Fogjuk meg egymás kezét. Nyolc lépés előre, aztán nyolc hátra. Most befele fordulunk a körben és közelítünk egymáshoz, aztán távolodunk. Engedjük el egymás kezét, fogjuk meg másokét és kezdjünk mindent elölről.” Úgy-e egyszerű körtáncnak tűnik? Már néhány lépés után kiderült, hogy nemcsak az. Rádöbbenünk, hogy ilyen az élet. Minden pillanat az életre utal. Elindulunk, úton vagyunk, megérkezünk, valaki-valakik mellett elfoglaljuk a helyünket a közösségben. Aztán újrakezdjük. Cselekszünk, gondolkodunk, magunkba szállunk, alkotunk, imádkozunk, közben lépegetünk és megerősödünk vízszintes és függőleges kapcsolatainkban.
Már a találkozás elején megfogalmazódott bennem, hogy jó helyre jöttem, jó emberekkel vagyok körülvéve. Olyan facilitátorokkal és lelki vezetőkkel áldott meg az Úristen ezen a hétvégén, akik által az Úr mély, szeretetteljes élményekkel, párbeszédekkel, tapasztalatokkal gazdagít. Kedves emberek. Szolgák, szolgálattevők: a szeretettel, süteménnyel, ötletekkel fogadó nyíltszívű, mosolygós házigazda, a közösséget kapocsként összetartó, új vezetői szerepében azt gazdagítani törekvő hiteles szervező és kitartó barátnője, akik elhívták a két tanítót. Vidám, kedves, a titkok és a lelki ajándékok megosztásának szép és tartalmas módját kereső szolgák ők. A tartalom, az üzenet, a titkok hordozói: szóval, jelenléttel, tánccal, mosollyal, illattal, zenével, színekkel, alkotással, tapintással, sorolhatnám még mi mindennel formáltak, vezettek vagy kísértek az úton.
Közösségünk volt. Atyával, Fiúval, egymással a köztünk jelen levő Szentlélek által. Köszönöm.
Formálisan a találkozásról: 2017 augusztus 31 és szeptember 2 között a KOEN szervezésében, az EREK támogatásával közösségformáló hétvégét tartottunk Illyefalván a KOEN Erdélyi és Királyhágómelléki bemutatócsoportok tagjai számára. Meghívottaink voltak: Sipos Edit a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanára és Varga Veronika.

Zalányi Erzsébet (Zsike)

 

 

-- Zalányi Erzsébet (Zsike), 18 éves --

Bulgária telepi református gyülekezet, Kolozsvár

Igaz már ősz van, de „jobb később, mint soha" alapon most írok egy rövid beszámolót az idei nyári bibliai gyermekhétről, ami 2010 július 5-11 között volt a Bulgária telepi református gyülekezetnél, Kolozsváron.
Összesen 12 munkatárssal dolgoztam együtt, s naponta 30-45 gyermek volt jelen a foglalkozásokon (4-13 éves gyermekek), ami reggelenként 10-kor kezdődött és deli 1 óráig tartott. A munkatársakkal igyekeztünk minél színesebben, érdekesebben átadni a kicsiknek és a nagyobbaknak a történeteket. Az idén is a program által ajánlott énekeket énekeltük a gyermekekkel. Nagyon szerették az énekeket, ezért sokat énekeltük őket. A hét slágere az El Shadaj és a Lakodalom készül kezdetű énekek voltak.
A barkácsolás nagy érdeklődésnek örvendett, hisz volt hajtogatás (halacskák), színezés (10 csapás könyvecske), vágás, ragasztás. A 6. nap (szombaton) az idén is játék-napot szerveztünk, ahol csoportokba szerveződve volt: sátorépítés, vízhordás, szalagfogó, aranymondás (puzzle) és természetesen közös játék is. Ezt a napot közös étkezéssel zártuk, s mivel ünnep volt számunkra a hét, a torta is előkerült a konyháról, aminek nagyon örültek a gyermekek. A vasárnapi istentiszteleten pedig ízelítőt adtunk a gyülekezetnek abból, ami egész héten történt: elhangzott minden napnak az aranymondása és pár ének a kedvencek közül.


Bulgária telepi református gyülekezet, Kolozsvár

-- Bencze Melinda, óvónő, 0 éves --

Gyermek Bibliahét a Kakasos templomban - AUDIÓ

Iskolakezdés előtt városunk több gyülekezetében is gyermek Bibliahét zajlik. Szecsődi Árpád munkatársunk a Felsővárosi (Kakasos) gyülekezetbe látogatott, ahol a gyerekhetet koordináló munkatársakat, valamint a gyermekeket kérdezte arról, hogy mi is zajlik tulajdonképpen az alkalmakon.

-- Forrásoldal: agnusradio, 0 éves --

Vakációs gyermek-bibliahét Érkeserűben

A vakáció utolsó hetében tartották az érkeserűi református gyülekezetben a gyermek-bibliahetet. A szeptember 6. és 10. között, hétfőtől péntekig reggel 9 órai kezdettel megtartott alkalmakkal az iskolai koránkelés és a figyelés nehézségeihez is próbálták hozzászoktatni a gyerekeket.

A templomban, a gyülekezeti teremben illetve annak udvarán tartott foglalkozások a KOEN alapítvány bibliaheti programját igyekeztek követni. A "Jertek, ünnepeljünk!" vezérmottójú anyag olyan témákat dolgozott fel, mint a bibliai Páska, Szukkót és Pünkösd ünnepe, valamint a kánai menyegző és Jézus példázata a királyi menyegzőről. Bár az eső miatt elmaradt a sátorállítás, de a templomi Páska-vacsora nem. A kézimunkával, társasjátékokkal, az udvaron való játszással és sportolással mindenki megtalálhatta a kikapcsolódás és a közösség lehetőségeit. A délig tartó alkalmakon a szülők látták el uzsonnával a gyerekeket.

Naponta átlagosan 60 gyerek, összesen 80 különböző gyerek illetve fiatal vett részt a gyermek-bibliahéten. A vasárnapi bemutató-istentisztelet nemcsak a tanult történetek, bibliai aranymondások és énekek bemutatására adott alkalmat, hanem egyben tanévnyitó istentisztelet is volt, ahol együtt imádkoztunk a gyermekekért, szülőkért és a pedagógusokért. A bibliahéten résztvevő gyermekek és ifjak számára a gyülekezet szerény tanszercsomagot ajándékozott. Istenben bízva reméljük, hogy a „lelki vetés", amelyről az istentisztelet alapigéje is szólt (Gal 6,2-10) beérik..

 

-- Forrásoldal: ermellek.blogspot.com - itt is elolvasható., 0 éves --

Bibliahét volt Éradonyban is

Bihar megye - A nyári vakáció idején Éradonyban is megtartotta a református egyházközség a gyerekeknek, fiataloknak szóló bibliahetet.

Naponta 22-28 résztvevő volt a 10-től 13, de sokszor akár 14 óráig is tartó foglalkozásokon, melyeket a hollandiai Koen Alapítvány útmutatásai alapján a helyi viszonyokhoz és lehetőségekhez formálva tettek ünnepnapokká. Simon-Szabó István lelkész munkáját Daróczi Alíz, Demjén Dóra és Lukács Barna segítette, nekik köszönhetően volt festés, rajzolás, papírhajtogatás és ragasztás, de természetesen nem maradt el a játék sem a templom udvarán. A nőszövetség tagjainak köszönhetően minden nap tele szendvicsestál és üdítő segítette az energikus nyüstölést. Az utolsó "munkanapon", pénteken a Vizuális Biblia sorozatból megnézték a Tízparancsolat című részt, ami egybefoglalta a hét történeteit. Vasárnap egy rövid műsorban adtak számot az elsajátítottakról a gyülekezet előtt. Az idei volt az első esztendő, amikor a hét teljes ellátását a gyülekezet önként magára vállalta, tudtuk meg a tiszteletestől.

-- Forrásoldal: ermellek.blogspot.com - itt is elolvasható., 0 éves --

Báránykák Evangelizációs Gyermektábor Alsócsernátonban

Báránykák Evangelizációs Gyermektábor tizedszer

Az alsócsernátoni IKE (Ifjúsági Keresztyén Egyesület) és IKA Ifjúsági Egyesület idén is megszervezte július 26-31. között a Báránykák Evangelizációs Gyermektábort. A legelső tábort 2001-ben tartották az ikések pécsi barátaik segítségével, és azóta megszakítás nélkül minden nyáron megszervezik, azzal a céllal, hogy az evangélium terjedjen a gyermekek között. Az idei bibliahét tematikai anyagát az előző évekhez hasonlóan a KOEN Alapítvány dolgozta ki, melynek mottója: "Jertek ünnepeljünk!" A táborba látogató 110 gyermek napi programja a következőképpen alakult: délelőttönként gyülekező, közös éneklés, áhítat, kiscsoportos beszélgetések, ebéd, és délutánonként lehetőség adódott szabadidős-, illetve kézmûves tevékenységek kipróbálására, mint bútorfestés, gyertyaöntés, nemezelés, agyagozás, gyöngyfûzés, bogozás, fonás, dinamikus játékok, filmnézés, sportvetélkedők illetve kirándulás a közeli erdőbe. Az áhítatokon Bíró Nándor plébános, Vinczi Botond és Takács Lajos lelkipásztorok szolgáltak, a kézmûves tevékenységek levezetésében segítettek Mikola Edit és Haszmann Gabriella.

A vakációs bibliahét megszervezését és lebonyolítását támogatta: Kovászna Megye Tanácsa, a Communitas Alapítvány, Nagyoláh Árpád magánvállalkozó, az MP Agro Kft és Fábián Sándor. Továbbá köszönetet érdemelnek Szotyori Irén, Máthé Gizella és Máthé Zsuzsa szakácsnők, akik naponta gondoskodtak a gyermekek meleg ebédjérõl. Nem soroljuk fel a neveket, de meg kell említenünk az ikések áldozatkész munkáját, akiknek kitartó és szeretetteljes szolgálata nélkül nem jöhetett volna létre a bibliahét. Adja a Teremtõ, hogy még éveken át dolgozhassanak ezek az ifjak, sok gyermeket elvezetve ezáltal Jézus Krisztushoz.

-- Kocsis Zoltán, 0 éves --

Vakációs bibliahét Nyárádszeredában

2010. június 28. és július 4. között Vakációs Bibliahetet tartottunk a Nyárádszeredai Református Egyházközségben. A rendezvény ökumenikus jellegû volt, amelyen részt vehetett minden tartalmas idõtöltésre vágyó gyerek felekezeti vagy egyházközségi hovatartozástó l függetlenül. Jöttek is a gyerekek: reformátusok, katolikusok, unitáriusok; óvodások, iskolások; szeredaiak, szentannaiak, andrásfalviak egyaránt, sõt más helységben lakó, nagyszülõknél nyaraló résztvevõink is voltak. A résztvevõk zömét az elemi iskolások korosztálya alkotta. Akik eljöttek, jól érezték magukat, és szívesen kapcsolódtak be a szervezett tevékenységekbe.

Nyárádszereda - Vakációs Bibliahét A rendezvénynek helyet adó Székely Endre lelkipásztor és Székely Helén tiszteletes asszony nagy szeretettel fogadtak minden résztvevõt, biztosítottak minden szükséges eszközt a Vakációs Bibliahét gördülékeny megszervezéséhez és lebonyolításához. Így a hét folyamán naponta találkozhattunk a református egyházközség által felújított, ízlésesen berendezett Bocskai-teremben. A nyárádszeredai nõszövetség tagjainak lelkes hozzáállása folytán a résztvevõ gyerekek naponta friss süteményeket, desszertet, teát kaptak. Ezáltal valóságos családi hangulatot teremtettek a népes gyerekközösségben.

Nagy segítségünkre volt a KOEN (Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért) alapítvány által összeállított programfüzet. Sokat segítettek a változatos és az eredményes munkában a kézimunkák, a zenei anyagok, a játékok, a kifestõs füzetecskék, melyek gazdagabbá, változatosabbá , vonzóbbá tették a rendezvényt.

Az idei Vakációs Bibliahét tematikája az ünnep, az ünneplés; mottója a "Jertek, ünnepeljünk!" felhívás volt. Programját a Szentírás ünnepeinek körébõl választották a KOEN alapítvány vajdasági munkatársai. A bibliai történetek felelevenítésével közösen éltük át az olyan ünnepek örömét, mint a Pünkösd, a Kánai mennyegzõ. Tanultunk Izráel népének Egyiptomból való szabadulásáról, illetve az ennek emlékére megült Páska ünneprõl. A sátoros ünnep kapcsán Istent, mint gondviselõt ismertük meg, aki minden szükségessel ellát minket. A Kánai mennyegzõ történetébõl Jézust, mint ajándékozó Fiú Istent ismertük meg, aki minden szükségünkrõl gondoskodik. A pünkösdi történetbõl megtudhattuk, hogy a Szentlélek Isten a mi életünk része is lehet, hogy Isten akaratát megismerhessü k és követhessük. A királyi mennyegzõ példázatából megérthettük, hogy Isten mindannyiunkat hív az õ országába, és csak el kell fogadni az õ hívását. „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!" - biztat minket a Szentírás az Ézsaiás 43 rész elsõ versében.

Nyárádszereda - Vakációs BibliahétNemcsak Jézus korában ünnepeltek az emberek. A mai ember is gyakran ünnepel. Vannak egyházi, családi és állami ünnepeink. Ezek fontosak a mi életünkben. Irányt adnak, utat mutatnak, kizökkentenek a hétköznapok szürkeségébõl, egyhangúságából. Az együtt töltött hét napjai is a maguk tisztaságával és meghittségével irányt mutattak nekünk és a gyerekeknek egyaránt, követendõ vonalat a keresztyén lélek számára, utat Jézus felé. Jó volt a Vakációs Bibliahét minden napján közösen ünnepelni, közösségben megtapasztalni az együvé tartozás érzését, megérteni az egymásra figyelés, az összetartozás fontosságát. Együtt játszottunk, együtt táncoltunk, együtt énekeltünk. Nap mint nap boldogan és feltöltõdve térhettünk haza családi hajlékainkba Isten kegyelmébõl.

Központi aranymondásunk a következõ volt: „Ez az a nap, amit az Úr rendelt, örvendjünk és vigadozzunk ezért!" Zsoltárok 118, 24

Felemelõ érzés volt az együtténeklés élménye. Naponta szebbnél szebb énekeket tanultunk dicsõítve általuk Isten szent nevét. „Isten élõ lelke jöjj, hadd lehessek szent, / s Jézusommal légyek egy már e földön lent!" - hangzott a gyerekek ajkáról a bizonyságtevõ dal. Nemcsak dallal, de tánccal is ünnepeltünk a hét folyamán. A „Jertek, dicsérjük együtt..." kezdetû dalra körtáncot jártunk mind a délelõtti programokon, mind pedig az ötödik nap alkonyán szervezett tábortûz körül. Minden alkalommal nagyon jól éreztük magunkat az Úr vigyázó ereje folytán, aki velünk volt a napi tevékenységeken. Az idei csapadékos nyár sem tudta megzavarni a gyerekek örömét, nemhiába imádkoztak csapadékmentes idõért a tábortûz idejére. Azon a délután elkerült az esõ bennünket. Így felhõtlenül örülhettünk a tábortûz látványának, vidáman járhattuk a körtáncot körülötte.

Nyárádszereda - Vakációs BibliahétA rendezvény július 4-én fejezõdött be a református templomban tartott ünnepi istentiszteleten, ahol a gyerekek tanúbizonyságot tettek a hét folyamán szerzett ismereteikrõl bemutatva a gyülekezet elõtt a megbeszélt témákat, aranymondásokat és énekeket.

A nyárádszeredai Vakációs Bibliahetet Szász Adél vallástanárnõ, Nagy Eszter tanítónõ, Kacsó Vilmos tanító és Trufán Ildikó tanítónõ vezették nagy szeretettel Isten segedelmével.

A vezetõk nevében szeretnék köszönetet mondani a Koen alapítványnak, a Nyárádszeredai Református Egyházközségnek, a nõszövetségnek és minden olyan személynek, aki támogatta, segítette a Vakációs Bibliahét sikeres megszervezését és lebonyolítását. Természetesen dicséret illeti a gyerekeket is, akik napról napra eljöttek, részt vettek a tevékenységeken, elõnybe részesítve az együttlét örömét a rajzfilmsorozatok helyett, vagy a délig tartó szundikálás, lustálkodás helyett. Külön dicséret illeti azokat a gyerekeket, akik kivétel nélkül, mind a hét tevékenységen jelen voltak.

Isten áldása legyen mindnyájunk munkáján
Nyárádszereda, 2010-07-09

-- Trufán Ildikó tanítón, 0 éves --

Vakációs bibliahét Ludastelep

Június 21-26-a között a ludastelepi református gyülekezet gyermekei az ötödik Vakációs Biblihétnek örvendhettek. Még a Vakációs Bibliahét mottója is nekünk szólt: Gyertek Ünnepeljünk. És valóban igazi ünnep volt mindannyiunk számára ez a hét. Ez alkalommal minden olyan lett, amilyennek a program kitalálói talán megálmodták. Itt a Mezõség kapujában nagyon tarka képet mutat egy-egy falu felekezeti megoszlása. így vagyunk ezzel mi is: egy-egy családon belül egyik gyermek református, a másik katolikus vagy éppen adventista. Már a kezdetektõl mindenki kapott meghívót, senkit sem hagytunk ki. Ami idén mégis más és új volt, az az, hogy minden nap más és más lelkipásztor, katekéta mondta el a történetet. Hétfõn a marosludasi református lelkipásztor testvérünk Czirmai Csaba Levente mondta el a Kivonulás történetét. Kedden a marosludasi adventista prédikátor Portik László elevenítette meg a zsidó Jesse alakját, aki a Sátoros ünnep eredetét mesélte el nekünk. Szerdán a katolikus Kásler Anna Jézus anyját, Máriát alakította, és elmesélte a Kánai mennyegzõ történetét. Kásler Anna Ludastelep postása: a gyermekekkel megegyeztünk, hogy Anna nemcsak leveleket kézbesít, hanem mint egy égi postás, mint egy angyal, a mennyei történetet is továbbadta nekünk. Csütörtökön Tóth Sándor katolikus katekéta Péter apostollá változott és az elsõ Pünkösdi történetet hallhattuk tolmácsolásában. Pénteken már egész kis csapat verbuválódott a gyermekek örömére. A király fiának menyegzõje példázatát mintha rég összeszokott csapat lennénk, úgy játszottuk el, pedig csak mi tudtuk, hogy fõpróba nélkül, elsõ olvasásra zajlott minden. A szereplõket Herczeg Gerlinda tanító néni, Szövérffi Zsuzsa teremiújfalusi reformástus tiszteletesasszony, Köblös Lehel II. éves teológiai hallgató, Kali Barna helybéli ref. lelkipásztor valamint jómagam szólaltattuk meg, a mesélõ pedig Szántó Kata volt.

Más és új volt idén az is, hogy minden nap 2-3 presbiter is részt vett a Vakációs Bibliahéten. És mennyire egyszerûen zajlott minden, mintha õk lettek volna az olaj a síneken. Már csak a puszta jelenlétük nagyon jó hatással volt a gyermekek zajos eufóriájára. Hát még amikor csapatkapitányi szerepben is megismerhetté k nagyapát, a szomszéd bácsit, a gondnok bácsikat, akkor volt még csak nagy az ámulat. És a gyermekek úgy néztek föl a presbiterekre, mint kivonuláskor a választott nép Mózesre. Öröm volt látni, figyelni az együtt játszás örömét. Igen, idén erre is jutott idõ, csak állni és figyelni, hogyan vezetik a játékot a hirtelenjében kinevezett, rég leszerelt csapatkapitányok, hogyan varázsol csendet és fegyelmet a tanító néni, hogyan játssza el lepkekönnyûséggel a bonyolultnak tûnõ akkordokat a két ifisünk (Székely Levente és Szántó Zsuzsa) gitáron.

Más és új volt idén az is, hogy akadtak , akik spontán módon édességgel, gyümölccsel, sõt 3 új hangszerrel támogatták Vakációs Bibliahetünket. Az öt nap alatt kb. 80 gyermek fordult meg gyülekezetünkben, a segítõkkel, történetmondókkal együtt pedig 115-en mozdultunk meg. Illesse köszönet a hollandiai KOEN alapítvány munkatársait, akik ebben az esztendõben is kidolgozták a programot.

Végül pedig Istennek adunk hálát, hogy minden ékesen és szép rendben zajlott.

Kali Tünde, segédlelkipászto
Marosludas, 2010-07-08

-- Kali Tünde, segédlelkipászto, 0 éves --

Vakációs bibliahét Marosludason

Június harmadik hetének bármelyik napján, a marosludasi református templom és parókia előtt elhaladva, csodálkozva kérdezhette a gyanútlan járókelő: - vajon mit ünnepelnek itt, hogy annyi mosolygós arcú, játékába belefeledkezett gyermek tölti be a templomkertet, hogy a levegőben színes lufikat kerget a szél, vagy éppen vidám gyermekének hangja szűrődik ki az Isten házából, vagy az udvarról. És a kérdés nem is volt rossz, mert az idei vakációs bibliahétre valóban ünnepelni hívtuk gyülekezetünk ovis és iskolás gyerekeit.

„Jertek ünnepelni!" - hangzott a hívás, és tucatjával érkeztek a gyermekek, zömében reformátusok, de volt, aki elhozta római katolikus, vagy adventista barátját is, akik még színesebbé tették a zsibongó sereget. A naponkénti számbavétel eredményeként 41 gyerek folyamatos kitartását nyugtázhattuk, ám voltak olyan napok, amelyen ez a szám a kétszeresénél is több volt. Tény, hogy ez utóbbi napokon az áldozatkész, önkéntes szervezők és munkatársak feladata is megkétszereződött, de talán mondanom sem kell, hogy hasonlóképpen az öröme is.

A KOEN alapítvány által támogatott és a felvidéki magyar református testvéreink által kidolgozott idei anyag gazdag lehetőséget kínált mind a szervezőknek, mind a résztvevőknek. Megvallom, egy kicsit bátortalanul fogtunk hozzá, az elején nehéznek tartottuk a témát, munkatársainkkal együtt az idén talán többet dolgoztunk és imádkoztunk azért, hogy a hét üzenetét jobban megértsük és megértessük. Rá kellett ébredjünk, hogy ebben a rohanó világban, amelyben az ünnepeink is sokszor hétköznapivá válnak, nem könnyű szépen, örömmel, igazi hálával ünnepelni. Most egy egész hétig gyakorolhattuk.

A naponkénti programokat nem sorolom, hisz erdélyi gyülekezeteinkben sokak számára már ismerős a koenesek által bemutatott forgatókönyv. Csupán sok éves tapasztalatunk alapján egy lényeges dolgot fogalmazok meg: - a VBH anyaga évről-évre nagy segítség a gyülekezeti gyerekmunkában, amely nem csak egy utat mutat, de számos lehetőséget is kínál a különböző tevékenységek helyi, gyülekezeti viszonyokra való testreszabásához.

Isten Szentlelke mellett a technikát is segítségül hívtuk, így a vetítővászonról olvasható énekeket, egyéb ismeretanyagot gyorsabban, számukra érdekesebb módon sajátíthatták el a gyermekek. Minden erőnket és minden rendelkezésünkre álló eszközt érdemes ilyenkor latba vetni, mert a várt eredmény nem marad el. Gyermekeink napról-napra vidáman, és sok új információval távoztak az alkalmakról. Ezt bizonyítja azoknak a szülőknek a vallomása, akik szép számban eljöttek a számukra szervezett alkalomra, s szinte kérdezés nélkül újságolták a gyermekeiktől hallottakat. Ezt az alkalmat a heti bibliai anyag és énekek átismétlése után ugyancsak sok szabadtéri játék tarkította, de volt grillezés, és az apróságok örömére két bohóc is hozzájárult az alkalom sikeréhez. Azt az örömöt viszont, amit a gyermekek arcáról lehetett leolvasni, nem csak az említett érdekességek szülték. Igazából ez a szüleikkel való együttjátszás öröme volt. Amit ma ritkán enged meg magának a látástól vakulásig rohanó szülő, arra itt lehetőség nyílt, és azt eredményezte, hogy a szülőknek csak többszöri próbálkozás után sikerült hazacsalogatni gyermekeiket.

A vasárnap délelőtti istentiszteleten, idei utolsó ünnepüket ülték a bibliahetesek. Az ünnep öröméből már a gyülekezeti tagok is részesültek, s noha néhányan barátságtalanul fogadták a templom mennyezetén „éktelenkedő", gázzal töltött lufikat, azok egy dologra mégis mindenkit megtanítottak: - felfele tekinteni! Ráadásul, a szokatlan templomi dekoráció a bibliahéten tanult aranymondások szavait lengették szemeink elé, s aki figyelmesen böngészett, talán össze is rakhatott néhányat. Ám az sem baj, ha nem sikerült, mert amikor a gyerekek leráncigálták a lufikat, rögtön összeálltak a bibliai igék.

Szándékosan hagytam utoljára a szervezőket, munkatársakat. Részben azért, mert amúgy is ők voltak azok, akik rendrakás, és a következő napi program előkészítése miatt mindig utoljára távoztak az alkalmakról, másrészt azért, mert számukra nem vasárnap fejeződött be a bibliahét. Néhány napi pihenés után újra találkoztak, kiértékelni a 7-ik vakációs bibliahetet. Áldozatos munkájuk óriási segítséget jelentett, de személyes élményhez is juttatta őket. Vallástanár, tanítónők, óvónők, ápolónő, nőszövetségi tagok, valamint gyülekezetünk ifisei, egy lelkes csapat, amely már eléggé összekovácsolódott ahhoz, hogy őszintén szembe tudjon nézni a szervezés, lebonyolítás során elkövetett apró hibákkal, és örömmel tudja elkönyvelni a sok-sok pozitív eredményt. Előbbiekből mindig tanulni kell, utóbbiakért pedig alázatosan hálát adni. Istené legyen a dicsőség, hogy idejüket, erejüket, javaikat áldozták egy nemes cél érdekében. Akik fontosnak tartották ezt a tevékenységet, támogatásukkal az idén is hozzájárultak a bibliahét sikeréhez. Isten áldása kísérje az ő életüket is.

Hisszük, hogy az igazi kiértékelés nem a földön történik. Mi csak azt láttuk, ami a szemünk előtt volt, de bizalommal helyezzük ezt a belmissziós tevékenységet is annak a kezébe, aki azt is megvizsgálja, „ami a szívben van".

Czirmay Csaba Levente
lelkipásztor

-- Czirmay Csaba Levente lelkipásztor, 0 éves --

Ha vb, akkor nem(csak) világbajnokság, hanem Vakációs Bibliahét!

A Marosvásárhelyi Felsõvárosi Református Egyházközség idén is bekapcsolódik a Hollandiai KOEN Alapítvány vásárhelyi elnöke - Demeter Irén vallástanár és munkatársai - által évente megszervezett Vakációs Bibliahét-sorozatba. A bibliahetek során évente több tízezer Kárpát-medencei magyar gyerek részesül valódi élménypedagógiai nevelésben. Kötetlen, játékos légkörben, nem skolasztikus módszerekkel ismerkednek a Biblia tanításával. A különbözõ iskolákba járó gyerekek egy héten át átélik, hogy õk ugyanannak az egyházi közösségnek a tagjai, egymás lelki testvérei. Együtt játszanak, énekelnek, kézmûves-kednek, kirándulnak.

Az idei bibliahét (amelynek elõkészítésébõl a Vajdasági Református Egyház munkatársai is kivették részüket) jelmondata: „Jertek, ünnepeljünk!". Gyermekeink jól tudják, hogy ünnepek nélkül az élet szürke hétköznapok sivár egymásutánja, ahogy egy görög bölcselõ mondta: „Egy hosszú, poros út vendégfogadók nélkül". Ezért hajszolják tanév közben is állandóan a lazítást, kikapcsolódást kínáló szabadnapokat, polgári és egyházi ünnepeket, használnak ki minden lehetséges alkalmat Valentintól mindenszentekig (Halloween) bulizásra, szülinapozásra. A barátkozás, a kapcsolatépítés, közösségápolás nélkülözhetetlen egy individualizá lódó világban. Ahogyan egy, a Kisherceg-bõl ihletõdött ifjúsági énekünk mondja: „Jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan, ... S ha nincsen barátod, elvisz a szél". A jókedv, a társasjátékok, zene, tánc, a válogatott falatok és az italok régóta az ünnepek természetes velejárói, amelyekhez az utóbbi idõben véget nem érõ versengés, költekezés, megfelelési és viszonzási kényszer társul.

A múlt héten megszervezett bibliahetünk azonban azt hangsúlyozza, hogy az ünnepeket az teszi teljessé, ha az ember megadja nemcsak a császárnak, ami a császáré, de Istennek, ami az Istené. Ebben követendõ példa az, ahogyan Jézus Krisztus és tanítványai megtartották az ószövetségi ünnepeket. A templomban és házanként ünnepelték meg a páskát, a pünkösdöt, a lombsátrak ünnepét, a különbözõ régi formákat új tartalommal töltve meg. A kánai menyegzõ történetében sem a mértéktelen eszem-iszomon van a hangsúly. Az alantas víz nemes borrá lényegülése is érzelmeink átnemesedésének szükségességét jelképezi.

A hétvégén kétnapos radnóti kirándulásra utaztunk. Szent Iván napján, amely a karácsony nyári ellenpólusa, Keresztelõ János születését és prófétai mûködésének egyes jeleneteit elevenítjük meg: a Maros-Jordán folyóban történõ keresztelkedé sektõl börtönbe vettetéséig. Az Erdélyi Katolikus Egyház által visszaigényelt és õrzött ódon radnóti vár június 26-án Heródes király palotájává változott, ahol felidéztük, hogy a születésnapját istentelenül ünneplõ király, mostohalánya - Salomé - kívánságára fejét véteti a Prófétának. Az apáikat zsaroló elkényeztetett gyerekekrõl, a felelõtlenül és könnyelmûen ígérgetõ szülõkrõl szóló példázat fájdalmasan idõszerû egy olyan világban, ahol sokan, a presztízsveszté stõl tartva, nem akarják felvállalni az anyagi lehetõségeik korlátozott voltának a beismerését és válságos idõben is mindenáron igyekeznek a jómód és csillogás látszatát megõrizni, de az ünnepek lelki oldalát elhanyagolják..

Bár a gyerekek megtanulták, hogy idén szerényebbek legyenek kívánságaik és a szervezõk sem ígértek teljesíthetetlent, de a KOEN Alapítvány által biztosított tanszerek, értékes jutalomkönyvecské k, a Communitas Alapítvány támogatása révén, valamint a Radnóti Református Egyházközség és a Római Katolikus Plébánia lelkipásztorai és önkénteseink közremûködésével ez a hét igazi ünnep volt a marosvásárhelyi felsõvárosi és az érdeklõdõ radnóti vallásórás gyerekek számára.

Szabó László lelkipásztor
Népújság, 2010-06-29

-- Szabó László lelkipásztor, 0 éves --

Vakációs bibliahét a református templomban

Játszva tanulni, tanulva játszani - talán mottója is lehetne Szatmári Szilárd csíkszeredai református lelkipásztor eme kijelentése a második alkalommal szervezett vakációs bibliahétnek. A hétfőtől péntekig zajló rendezvény a tavalyihoz képest még nagyobb sikernek örvend, kedden hetvenöt látogatója volt a délelőtti programoknak.

Óvodás és kisiskolás gyerekek zsivaja tölti be a napokban a csíkszeredai református templomot. A kicsik a vakációs bibliahéten naponta rövid áhítaton vesznek részt, énektanulás, bibliai történetek változatos módon történő bemutatása szerepel a programban. Aztán kiscsoportos foglalkozások révén próbálják elmélyíteni az addig hallottakat, illetve ezekhez kötődő kézműves foglalkozások is vannak. Természetesen a játék sem maradhat el. Mindennap más várja a kicsiket. Szerdán például a kánai menyegző a téma, ennek keretében tánctanulás is lesz.

Míg tavaly a mennyei kincsek jelentették a bibliahét központi tematikáját, idén ünnepeinkről beszélnek a gyerekeknek. „Szeretnénk ünnepeinket megismertetni a gyerekekkel, másrészt az életnek a pozitív oldalát kidomborítani számukra. Azt szeretnénk, ha derűs, örömteli, Krisztusban örvendező életet élnének" - hangsúlyozta Szatmári Szilárd lelkipásztor, aki a munkájukat segítő tíz-tizenkét önkéntes szerepét is kiemelte.

Az erdélyi és a királyhágómelléki egyházkerületekben immár hagyományossá vált rendezvényt a holland KOEN (Kinderwerk Oost Europa Netherland) Alapítvány segíti. A bibliahét célját az egyik munkafüzet így határozza meg: "Jó alkalom a bibliahét arra, hogy olyan gyermekekkel ismertessük meg az evangéliumot, akik még soha nem halottak róla. Azon gyerekeknek, akik már találkoztak az evangéliummal, jó alkalom ez arra, hogy hívő társaikkal találkozzanak, így láthatják, hogy nincsenek egyedül." Az eseményt Csíkszereda polgármesteri hivatala is támogatta.

Rédai Botond
2010. június 22., kedd 19:09

-- Rédai Botond, 0 éves --

Marossárpatak

Vakációs bibliahetet tartottak

Az elmúlt héten vakációs bibliahetet szervezett a Marossárpataki Egyházközség. A hétfõtõl péntekig tartó tevékenységeken naponta 40-50 óvodás és kisiskolás vett részt. A gyerekek játékosan ismerkedtek Isten igéjével, minden napnak más bibliai témája volt. Ezeknek megfelelõ rajzokat, kézimunkákat készítettek a gyermekek, vallásos énekeket tanultak, a kántori lakás udvara pedig gyermekjátékok, bibliai témájú- és sportvetélkedõ k színhelye volt. A foglalkozások vezetõje Szabó Tímea, a Gyermek Evangelizációs Közösség munkatársa minden alkalomra talált valami újat és érdekeset, hogy a csemeték jól érezzék magukat a rendezvényen. A vetélkedõk gyõzteseit díjazták, a bibliahetet pedig szeretetvendé gség zárta.

„Elsõdleges célunk az volt, hogy felébresszük a gyermekekben az Istenbe vetett hitet, és egy olyan közösséget kovácsoljunk össze, amelynek tagjai jól érzik magukat együtt. Nagy öröm és elégtétel volt számunkra, hogy már a második napon olyan sokan jöttek, hogy alig tudtuk a gyerekeket leültetni" - mondta Stupár Ká­roly református lelkipásztor.
A játékos hittanoktatáson felekezettõl függetlenül bárki részt vehetett.

Berekméri Edmond
Vásárhelyi Hírlap, 2009-08-05

-- Berekméri Edmond, 0 éves --

Hodgya

JÚLIUS 1-5.

A Hodgyai Református Egyházközség és a helyi Iskola és Óvoda szervezésében rendezzük meg a az I. Hodgyai Alkotótábort, 5-18 éves gyermekek számára. Számos kézműves műhely állítunk fel, ahol a gyermekek bepillantást nyerhetnek és elsajátíthatják az alapismereteket, játékos formában. A napi foglalkozások gyermekáhítatokkal kezdődnek, a hét témája az igazi kincs. A gyermekeknek minden nap ebédet adunk (szerda-szombat), egész napos programmal várjuk a gyermekek.

-- Résztvevő, 18 éves --

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. RÉSZLETEK